Fatiha Müddeti nasıl okunur? Fatiha Müddeti’nin Türkçe ve Arapça okunuşu…

Müslüman alemi, kaza ve belalardan korunmak, tövbe etmek, yardım istemek ve bağışlanmak için sık sık dua okur.

Allah tarafından Müslümanlara farz kılınmış olan 5 vakit namazın her rekatında  Fatiha müddeti okunur.

Kur’an-ı Kerim’in birinci müddeti olan Fatiha Mühleti halk tarafından Elham Duası olarak bilinir.

Fatiha müddeti, vefat eden birinin gerisinden, birinin şifa bulması emeliyle okunabilir.

Fatiha müddetinin manası, Türkçe ve Arapça okunuşu da merak edilen mevzulardan biridir.

İşte, Fatiha mühletinin Türkçe ve Arapça okunuşu…

Fatiha müddeti Türkçe okunuşu

 • Bismillahirrahmânirrahîm
 • Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
 • Errahmânir’rahim
 • Mâliki yevmiddin
 • İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
 • İhdinessırâtel müstakîm
 • Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha müddeti Türkçe anlamı

 • Rahmân ve rahîm olan Allah’ın ismiyle.
 • Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
 • O, rahmândır ve rahîmdir.
 • Ceza gününün mâlikidir.
 • (Rabbimiz!) Lakin sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
 • Bize gerçek yolu göster.
 • Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Âmin.

Yorum yapın